Tag Archives: VGPnews

28/03 UN expert hails VN’s achievements


Advertisements

Posted in peoples living conditions, socio-economic devlpmt | Tagged , | Leave a comment

09/04 VN prioritizes constitutional reform, says Deputy PM


Posted in Infra, institutional reform | Tagged , , , | Leave a comment

21/02 Điểm mới đối với Giải báo chí Quốc gia 2010


2:32 PM, 21/02/2011(Chinhphu.vn) – Đối với ảnh báo chí, năm nay có một điểm quy định mới là các tác giả có thể tự gửi tác phẩm đủ điền kiện và tiêu chuẩn chung về Ban tổ chức, không qua … Continue reading

| Tagged , , , | Leave a comment

13/10 Nên xác định một khái niệm có giá trị chỉ đạo chiến lược đối với ngành Giáo dục


9:57 AM, 13/10/2010 (Chinhphu.vn) – Các văn kiện nên có chung một khái niệm có giá trị chỉ đạo chiến lược đối với ngành Giáo dục cả nước thay cho những khái niệm còn chưa thống nhất (đổi mới toàn … Continue reading

| Tagged , | Leave a comment

02/11 Lối sống văn hóa thể hiện cả ở việc lời nói đi đôi với việc làm


6:16 PM, 02/11/2010 (Chinhphu.vn)- Tiếp tục đề cập về vấn đề văn hóa trong dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, TS Lê Trung Kiên – Giảng viên Viện … Continue reading

| Tagged , , | Leave a comment

16/11 Hội nghị Cấp cao CLMV:Thông qua 16 dự án đặc biệt ưu tiên


6:29 PM, 16/11/2010(Chinhphu.vn) – Hội nghị Cấp cao CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) lần thứ 5 đã thông qua Danh sách 16 dự án đặc biệt ưu tiên của bốn nước. Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 5 … Continue reading

| Tagged , , , , | Leave a comment

17/11 PGS.TS Vũ Duy Thông: Chất vấn và trả lời chất vấn phải có tình, có lý


7:35 AM, 17/11/2010Việt Hải (Chinh phu.vn)- Dân mình có câu: “Lời nói không mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”, với tư cách một cử tri, PGS-TS, nhà báo, nhà thơ Vũ Duy Thông đã nhận … Continue reading

Posted in Quốc hội | Tagged , , | Leave a comment