Tag Archives: QH Khoa 13

Tướng Thước: “Giải quyết tranh chấp Biển Đông cần được ưu tiên số một”


Chủ Quyền Biển Đông Thứ sáu, 29/05/2015, 07:20 (GMT+7) (Biển Đảo) – “Tranh chấp Biển Đông là vấn đề nhạy cảm. Nhưng nhạy cảm không có nghĩa là không bàn. Quốc hội phải có trách nhiệm về vấn đề này”, … Continue reading

Posted in South China Sea | Tagged , | Leave a comment

28/09 Bà Đặng Thị Hoàng Yến đề xuất Luật Bảo vệ quyền riêng tư


NGUYÊN THẢO 28/09/2011 14:24 (GMT+7) Bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa 13. Ý kiến (0) Đại biểu Quốc hội duy nhất độc lập đề nghị xây dựng 1 dự án luật trong chương trình xây dựng luật, … Continue reading

Posted in DBHDND, Quốc hội | Tagged , , , | Leave a comment

28/09 Thủ tướng đề nghị xây dựng Luật Biểu tình


NGUYÊN HÀ 28/09/2011 18:43 (GMT+7) Nhiều dự án luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét. Ý kiến (0) Không có bộ nào đề nghị cả mà chính Thủ tướng Chính phủ đề nghị … Continue reading

Posted in ? | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

23/09 Luật chơi ở nghị trường


Quy trình, thủ tục tại Nghị viện Luật chơi ở nghị trường 06:59 | 23/09/2011 Mọi hoạt động để đạt được một mục đích nào đó dù của cá nhân hay tập thể đều phải diễn ra theo các bước, … Continue reading

Posted in Quốc hội | Tagged , , | Leave a comment

22/09 UBTVQH triệu tập Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa XIII


20:36 | 22/09/2011 UBTVQH vừa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa XIII. Kỳ họp dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20.10.2011 và bế mạc vào ngày 26.11.2011 tại Thủ đô Hà Nội. Để chuẩn bị … Continue reading

| Tagged , , | Leave a comment

26/08 Ba trụ cột để “chính danh – định phận”


07:14 | 26/08/2011 Hoạt động của đại biểu dân cử là hoạt động đặc thù, vừa mang tính đại diện, vừa mang tính pháp lý; phạm vi hoạt động rộng, tính độc lập và tính chịu trách nhiệm cao. Vì … Continue reading

Posted in Quốc hội | Tagged , , , , | Leave a comment

25/08 QH đổi mới từng bước, thật vững chắc


07:24 | 25/08/2011 UBTVQH vừa thống nhất chủ trương xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của QH với quan điểm nhất quán là đổi mới từng bước vững chắc. Các … Continue reading

Posted in Quốc hội | Tagged , , , , , | Leave a comment