Tag Archives: hautruong QH

27/06 Hậu trường QH chuyên nghiệp – nhìn từ cách làm của Ủy ban Kinh tế


06:54 | 27/06/2011 Sau hơn 3 năm phối hợp hoạt động, Ủy ban Kinh tế và Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức được 8 hội thảo khoa học lớn, tập trung vào các vấn đề kinh … Continue reading

| Tagged , , , , , , | Leave a comment