Tag Archives: exryu-ww

[exryu-ww] Hồi ký của một người Hà nội


Re: [exryu-ww] Hồi ký của một người Hà nội Posted By: dokhacuy Wed Jul 1, 2009 1:35 am | Options Các bạn thân mến Anh Phát yêu cầu thì tôi cố viêt ít hàng. Tôi cám ơn bài viết cua … Continue reading

Posted in Blog, opinions | Tagged , | Leave a comment

[exryu-ww] Romney ‘thắng’ cuộc tranh luận đầu tiên


Thanks Natsukashii ! Đỗ khắc Uy On Oct 5, 2012, at 2:20, Nguyen Van Minh Chau <Chau@…> wrote: Thay Duc VT loi the hon Obama  ! De : exryu-ww@yahoogroups.com [mailto:exryu-ww@yahoogroups.com] De la part de D. Nguyen Envoyé : 4 octobre 2012 12:17 À : exryu-ww@yahoogroups.com Cc : Ex Tradefun; dokhacuy@…; Kamikawaji … Continue reading

Posted in Blog | Tagged , , , , , | Leave a comment

góp ý về bài “Tiên sư cái anh bằng dzởm”


Sat, Nov 26, 2011 at 5:47 PM Nov 26, 2011 Góp ý: Chào chị Quí, Chị Quí là người thích cái “lề phải” (theo ngữ vựng của NLG, mà không biết chử “lề phải” này có cùng ý nghĩa với … Continue reading

Posted in Blog, opinions | Tagged , , | Leave a comment

Re: [exryu-ww] GDP per capita of South VN in 1960: $405.48


GDP per capita of South VN in 1960: $405.48   Message List   Reply Message #51998 of 52024 < Prev | Next > Re: [exryu-ww] GDP per capita of South VN in 1960: $405.48 Anh Duc, To^i dda~ no’i chuye^.n vo+’i 1 chuye^n gia kinh te^’ tho^’ng ke^ … Continue reading

| Tagged , | Leave a comment

[exryu-ww] (BBC) Thứ trưởng Quốc phòng ca ngợi quan hệ Việt – Trung


— In exryu-ww@yahoogroups.com, qui nguyen wrote: Re: [exryu-ww] (BBC) Thứ trưởng Quốc phòng ca ngợi quan hệ Việt – Trung — On Fri, 2/9/11, hanh nguyen  wrote: From: hanh nguyen Subject: Re: [exryu-ww] (BBC) Thứ trưởng Quốc phòng ca ngợi quan hệ … Continue reading

Posted in ASEAN-USA Biển Đông, China Hegemony | Tagged , | Leave a comment

Thư gửi các bạn exryu-ww


Tue Jul 20, 2010 Các bạn exryu, Hôm nay, lâu quá viết ít hàng chơi. Không phải để mừng cái ngày 14 Juillet để đòi được tự do, bình đẳng, bác ái làm gì. Mà làm gì có chuyện bình … Continue reading

Posted in Blog, macroeconomics, opinions | Tagged | Leave a comment

đáp lại bài “Yêu nước xã hội chủ nghĩa” của một bạn anti-etablishment


Chị Quí thân mến Nhờ chị chuyển lại các bạn những ý kiến đóng góp. Tiểu cục và đại cục Trước hết xin bắt đầu bằng cái kết luận là “Bài viết của tác giả viết khá công phu, nhiều … Continue reading

Posted in Blog, opinions | Tagged , | Leave a comment