Tag Archives: daibieunhandan

27/10 Ưu tiên hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế


15:20 | 27/10/2011 Hôm nay, 27.10, QH thảo luận ở hội trường về Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm 2011 – 2015; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH năm 2011 và kế … Continue reading

Posted in DBHDND, Economy, Luật pháp, Phát triển Đô thị, Politic, Quốc hội, Tăng trưởng Kinh tế | Tagged , | Leave a comment

26/10 Đi liền với tái cơ cấu đầu tư công cần quan tâm đến tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước


07:17 | 26/10/2011 Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 … Continue reading

Posted in Economy, Nghị quyết 11, Politic, Quốc hội, Tái cấu trúc | Tagged , , , , | Leave a comment

25/10 Ba chủ thể chính phải được bảo vệ mới bảo đảm tính toàn diện và khả thi của luật


15:31 | 25/10/2011 Sáng nay, 25.10, QH thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tố cáo. Để luật có tính khả thi, thực sự đi vào cuộc sống … Continue reading

Posted in DBHDND, Politic, Quốc hội | Tagged , , | Leave a comment

24/10 Vai trò của Đảng đoàn trong chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp


07:44 | 24/10/2011 Tham luận của HĐND thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam do PHÓ CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ ÁNH trình bày Để lãnh đạo … Continue reading

Posted in DBHDND, Politic, Quốc hội | Tagged , , | Leave a comment

23/10 Việc nâng Pháp lệnh lên thành Luật phản ánh nhu cầu đương đại và nhận thức về quá khứ


07:41 | 23/10/2011 Thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ, các ĐBQH cho rằng, việc nâng Pháp lệnh Lưu trữ lên thành Luật phản ánh nhu … Continue reading

Posted in DBHDND, Politic, Quốc hội | Tagged , | Leave a comment

21/10 Quản lý Nhà nước về lưu trữ cần bảo đảm sự thống nhất, tổ chức lưu trữ cần bảo đảm tính khoa học, thông suốt


15:13 | 21/10/2011 Sáng nay, 21.10, QH thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Lưu trữ. Một số vấn đề còn ý kiến khác nhau đó là quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ; … Continue reading

Posted in DBHDND, Politic, Quốc hội | Tagged , , | Leave a comment

19/10 Nâng cao chất lượng các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh


07:16 | 19/10/2011 Tham luận của HĐND tỉnh Nam Định tại Hội nghị Nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, do ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG ANH TUẤNtrình bày Trong hoạt động của … Continue reading

Posted in DBHDND, Luật pháp, Politic, Quốc hội | Tagged , | Leave a comment