Tag Archives: ABBank

Shangri-La 2015 và an ninh Biển Đông


28 tháng 5 2015 Đối thoại Shangri-La 2015 nhóm từ ngày 29-31/5/2015 tại Singapore. Việt Nam có quyền xây cất ‘rào dậu’ trên biển Đông ở những nơi thuộc chủ quyền của Việt Nam và việc xây cất, củng cố … Continue reading

Posted in South China Sea, Summit | Tagged , , | Leave a comment

30/09 ‘Trảm’ lãi suất ngày, nhà băng xúi khách gửi theo tháng


Posted in Commercial Banks | Tagged , | Leave a comment

30/06 機械も通す偽札、中国から多数流入


Posted in Fraud | Tagged , , , | Leave a comment

10/03 Seeking stability


Photo: Viet Tuan. ▪  NGUYEN HA16:29 (GMT+7) – Thursday, March 10, 2011 Profits were hard to come by in 2010 for Vietnamese banks and 2011 may well be a similar story. Bankers dislike inflation, as the high-rising consumer price index (CPI) … Continue reading

| Tagged , , , , , , | Leave a comment

10/03 Seeking stability


Posted in Commercial Banks | Tagged , , , , , | Leave a comment

13/05 ABBANK nhận giải “Ngân hàng đạt chuẩn điện TTQT xuất sắc” do WellsFargo trao tặng


Posted in Commercial Banks | Tagged , , | Leave a comment

31/03 ABBANK nhận giải thưởng Ngân hàng thanh toán quốc tế xuất sắc 2011 do HSBC trao tặng


Posted in Commercial Banks | Tagged , , | Leave a comment