Category Archives: ?

Overview of the Government and Political System of Viet Nam Uploaded by Carlyle Alan Thayer on Nov 17, 2017


download: 364655242-Thayer-Overview-of-the-Government-and-Political-System-of-Viet-Nam Advertisements

Posted in ?, VN Politic | Leave a comment

Ngân hàng số và xu hướng tất yếu sau tái cơ cấu Vai trò của công nghệ số, số hóa với hoạt động của ngân hàng là không hề nhỏ và sẽ còn tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong … Continue reading

Posted in ? | Leave a comment

Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế


Một Phó thủ tướng, 10 Bộ trưởng và một số lãnh đạo địa phương, cơ quan của Quốc hội sẽ tham gia Ban chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế … heo quyết định của Thủ tướng, Phó trưởng … Continue reading

Posted in ?, Politic, Restructuring, thutuong, Vietnam Politic, VN Politic | Leave a comment

Myanmar: satellite imagery confirms Rohingya village of Tula Toli razed


Exclusive: Photographs of burned houses corroborates Guardian report on destruction of homes by the army  The Rohingya have been systematically persecuted for decades by the Myanmar government Photograph: Amnesty International/DigitalGlobe 2017, NextView License Oliver Holmes, South-east Asia correspondent Tuesday 19 September … Continue reading

Posted in ?, Budism, crisis, Myanmar, Phat giao, Religion, Religious Studies, reports | Tagged , | Leave a comment

Bức thư “gây sửng sốt” gửi Trần đại Quang


On Saturday, May 28, 2016 5:29 PM, “Tran Ho TranHo1@yahoo.com [HUYETHOA]” <HUYETHOA@yahoogroups.com> wrote: Bức thư “gây sốc” gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang Thứ tư – 25/05/2016 08:24 Qua chuyến viếng thăm lịch sử của TT Obama, vấn đề … Continue reading

Posted in ?, anti Hanoi, anti-Hanoi, Chutich nuoc, Vietnam Politic | Tagged | Leave a comment

TRẦN ĐẠI QUANG


On Wednesday, August 30, 2017 11:22 AM, “Tran Ho TranHo1@yahoo.com [HUYETHOA]” <HUYETHOA@yahoogroups.com> wrote: TRẦN ĐẠI QUANG ĐANG BỊ GIAM TẠI PHÚ QUỐC. Đây là nguồn tin “Người Lạ” cho biết vào ngày 27/08/2017, ông Trần Đại Quang đã bị tình … Continue reading

Posted in ?, Chutich nuoc, scandal, Tran Dai Quang, Vietnam Politic | Tagged | Leave a comment

Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện vào phút cuối ! ?…


On Monday, August 28, 2017 7:21 PM, “kimtien93@yahoo.com [HUYETHOA]” <HUYETHOA@yahoogroups.com> wrote: https://m.youtube.com/watch?v=wKMuRKvN8PE&feature=youtu.be Vụ Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam lần thứ hai sẽ xử tại Paris vào ngày 21 tháng Tám. Ông Trịnh Vĩnh Bình. Courtesy of Trinh … Continue reading

Posted in ?, Opinion, opinions, Vietnam Politic | Leave a comment