Category Archives: Tư tưỡng

Của cải và quyền lực: Chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa dân tộc kinh tế


Nguồn: David Balaam & Michael Veseth (2007). “Wealth and Power: Mercantilism and Economic Nationalism”, in D. Balaam & M. Veseth (eds) Introduction to International Political Economy, 4th ed. (London: Pearson Education), Chapter 2. Biên dịch: Đinh Thị Hiền Lương | … Continue reading

Posted in Theory, Tư tưỡng | Tagged , | Leave a comment

Chủ nghĩa cộng sản (Communism)


Tác giả: Trần Nam Tiến Chủ nghĩa cộng sản là học thuyết triết học xã hội và chính trị do K. Marx và F. Engels xây dựng, sau đó được Lenin áp dụng và phát triển vào những điều kiện lịch sử … Continue reading

Posted in Theory, Tư tưỡng | Tagged | Leave a comment

Chủ nghĩa đế quốc (Imperialism)


Tác giả: Lê Hồng Hiệp Chủ nghĩa đế quốc là chính sách mà qua đó các quốc gia hay các dân tộc hùng mạnh tìm cách mở rộng và duy trì quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đối với các quốc … Continue reading

Posted in Theory, Tư tưỡng | Tagged | Leave a comment

Chủ nghĩa trọng thương (Mercantilism)


Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Bài liên quan: Của cải và quyền lực: Chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa dân tộc kinh tế Chủ nghĩa trọng thương (mercantilism) thường được xem như là một trong ba cách tiếp cận lý … Continue reading

Posted in Theory, Tư tưỡng | Tagged | Leave a comment

Chủ nghĩa kiến tạo (Constructivism)


Tác giả: Phạm Thủy Tiên Hầu như sự phát triển của các lý thuyết quan hệ quốc tế đều được nảy sinh từ các phản ứng với chất xúc tác là các sự kiện lịch sử: sự nổi lên của … Continue reading

Posted in Theory, Tư tưỡng | Tagged | Leave a comment

Chủ nghĩa tự do (Liberalism)


Tác giả: Trương Minh Huy Vũ Chủ nghĩa tự do (liberalism) hay cách “tiếp cận tự do” là một trong những trường phái quan trọng nhất trong lý thuyết quan hệ quốc tế. Xuất hiện từ thời kỳ cải cách … Continue reading

Posted in Theory, Tư tưỡng | Tagged | Leave a comment

Cơ sở lý luận địa chính trị của cường quốc và vị thế Việt Nam


5/30/2014 4:23:00 PM Vị thế địa chính trị của quốc gia – đây là vị trí và vai trò của quốc gia trong hệ thống địa chính trị các nước trong khu vực cũng như hệ thống địa chính trị … Continue reading

Posted in Theory, Tư tưỡng | Leave a comment