Category Archives: TCty

15/02 Kế hoạch sát sao, giải pháp quyết liệt nhằm mục tiêu tăng trưởng 15%


Advertisements

Posted in Hoang Trung Hai, Nguyen Sinh Hung, Nguyen Tan Dung, Restructuring, Securitization, SOE, Taiphiet, Tapdoan, TCty, VGPnews, Viettel | Leave a comment

15/02 PTL: Lợi nhuận công ty mẹ gấp 14.4 lần so với năm 2009


Posted in BCTC, Financial Report, PTL, TCty, vietstock | Leave a comment

12/02 M&A thông qua TTCK: Sẽ sôi động trong năm 2011


Posted in dddn, doanhnhan, M+A, Privatization, Restructuring, SCIC, Securitization, TCty | Leave a comment

16/02 Năm 2011: Các tập đoàn, tổng công ty phải đạt tăng trưởng bình quân 15%


Posted in dddn, doanhnhan, Nguyen Tan Dung, Quyetdinh 91, Taiphiet, TCty, Tcty 91 | Leave a comment

08/01 Tập đoàn Bảo Việt: Năng lực tài chính vững mạnh, kinh doanh hiệu quả


Posted in Baoviet, EYVN, IFRS, Insurance, SOE, TCty | Leave a comment

20/12 "Vinashin thu xếp được vốn trả nợ sau một năm"


Posted in Credit Suisse, Employment, Job, Restructuring, SOE, TCty, VinaShin | Leave a comment

23/12 PVFCCo sẽ tích cực tái cấu trúc các đơn vị thành viên


Posted in Dam Phumy, DPM, PVFC, Restructuring, SOE, TCty | Leave a comment