Category Archives: Tantao

Ông Tâm về nước, cổ phiếu KBC và ITA tăng dữ dội


Posted in daigia, Dang thanh Tam, KBC, SGI, Tantao, Tapdoan | Leave a comment

Quốc hội đã bãi nhiệm tư cách đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến


Thứ Bảy, 26/5/2012 ►Với đa số phiếu tán thành, tại phiên họp sáng nay Quốc hội đã bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến… Bà Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc … Continue reading

Posted in doanhnhan, Tantao, Tapdoan | Tagged , | Leave a comment

Đại biểu QH Hoàng Yến: ‘Tôi chấp nhận việc bãi nhiệm’


Posted in daigia, Dang thi Hoang Yen, DBQH, SIG, Tantao | Leave a comment

“Bà Hoàng Yến không đủ tư cách đại biểu Quốc hội”


Posted in daigia, Dang thi Hoang Yen, MTTQ, SIG, Tantao, Tapdoan | Leave a comment

Bà Hoàng Yến ‘tự thấy không còn là đảng viên’


Posted in daigia, Dang thi Hoang Yen, DBQH, SIG, Tantao, Tapdoan | Leave a comment

Đề nghị bãi miễn ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến


Posted in Dang thi Hoang Yen, MTTQ, SIG, Tantao, Tapdoan | Leave a comment

Bà Hoàng Yến khai lý lịch ứng cử Quốc hội ‘sai sự thực’


Posted in daigia, Dang thi Hoang Yen, DBQH, SIG, Tantao, Tapdoan | Leave a comment

22/10 Liều thuốc mạnh đang có phản ứng phụ


Posted in CAFEF, Commercial Banks, Dan thi Hoang Yen, Liquidity Risk, Tantao, Tapdoan | Leave a comment

19/09 Trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2011


Posted in Awards, Hoa Trangnguyen, Tantao, Tantao University, Tapdoan, University, VnEconomy | Leave a comment

03/06 Tập đoàn Tân Tạo để vuột dự án phim trường 50 triệu USD


Posted in Quang Ngai, Tantao, Tapdoan, Vina Universal | Leave a comment