Category Archives: Public Services

”Tư nhân hóa dịch vụ công: Nên đẩy mạnh chứ chưa nên sợ”


“Chúng ta phải thay đổi, tôi rất cổ súy cho thị trường hoá và tư nhân hoá”, TS.Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh… Lần đầu tiên, đồng chủ trì hội thảo với Viện trưởng CIEM Nguyễn Đình Cung là một chủ … Continue reading

Posted in ?, CIEM, Outsoursing, Public Service | Tagged | Leave a comment

05/08 Bưu chính Việt Nam là đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích


Posted in ICTnews, Post, Public Services | Leave a comment

03/05 Kho bạc sắp cung cấp dịch vụ công online


Posted in ICTnews, Kho bac, online public services, Public Services, Treasury | Leave a comment

01/03 Hậu cần cho dịch vụ công


Posted in DFJV, e-Commerce, eTax, Payoo, Public Service, TAX, TaxOnline | Leave a comment

25/05 ホーチミン市、事業・投資ライセンス土曜日も交付


Posted in CCTTHC, Public Service | Leave a comment

09/08/2010 Kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về giao thông vận tải


Posted in Economy, Public Services, Singapore, Strategy, Transportation | Leave a comment

08/01/2010 Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công để kiềm chế lạm phát và vai trò của Kiểm toán nhà nước


Posted in Auditing, Government, Kiemtoan, Master Plan, Public Service, Report | Leave a comment