Category Archives: Public Insitutions

WTO vừa bổ nhiệm bốn phó Tổng Giám đốc mới


20/08/2013 Ông Roberto Azevedo. (Nguồn: AFP) Với việc bổ nhiệm bốn phó Tổng Giám đốc và chánh văn phòng, Tổng Giám đốc tương lai của WTO Roberto Azevedo đã chính thức triển khai đội hình làm việc trong nhiệm kỳ … Continue reading

Posted in International, Public Insitutions | Tagged , , , , | Leave a comment

21/06 Yêu cầu cơ quan nhà nước rà soát bảo mật website


Posted in ICTnews, Public Insitutions | Leave a comment