Category Archives: Tư tưởng triết học

M. K. Gandhi – Quyền lực Lương tâm (2)


Tư tưởng triết học M. K. Gandhi Phan Trinh dịch Theo blog pro&contra 3.CUỘC ĐẤU TRANH CỦA LƯƠNG TÂM Không lịch sử Người đọc: Có chứng cớ lịch sử nào cho thấy điều ông gọi là Quyền lực Lương tâm … Continue reading

Posted in Tư tưởng triết học | Tagged | Leave a comment

M. K. Gandhi – Quyền lực Lương tâm (1)


Tư tưởng triết học M. K. Gandhi Phan Trinh dịch Theo blog pro&contra “Khi không thể nói chuyện phải trái với nhà cầm quyền bằng kiến nghị, hay những cách thức tương tự, thì giải pháp duy nhất còn lại, … Continue reading

Posted in Tư tưởng triết học, Tư tưỡng | Tagged | Leave a comment

[exryu-ww] Tại sao niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật”?


Re: [exryu-ww] Tại sao niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật”? Posted By: dokhacuy Wed Jul 1, 2009 12:42 am | Options Vài lời nói đầu: Ngày hôm kia tôi đã bỏ 1 tiếng để viết một bức thư về … Continue reading

Posted in Blog, PGDT, Tư tưởng triết học | Tagged , , | Leave a comment

[exryu-ww] Khổng-Tử viết…


Posted By:  dokhacuy  Sat Feb 21, 2009 2:04 am0   《泰伯 – Tai Bo》   http://chinese.dsturgeon.net/text.pl?node=1089&if=en 13 泰伯: 子曰:“篤信好學,守死善道。危邦不入,亂邦不居。天下有道則見,無道則隱。邦有道,貧且賤焉,恥也;邦無道,富且貴焉,恥也。” 泰伯: 孔子說:“堅守信譽,努力學習,誓死主持正義;不入險地,不住亂世;國家太平則一展才華,社會黑暗則隱姓埋名。治世中,貧賤就是恥辱;亂世中,富貴也是恥辱。” Bo: The Master said, “With sincere faith he unites the love of learning; holding firm to death, he is perfecting the excellence of his course. … Continue reading

Posted in Blog, China, Tư tưởng triết học | Tagged , | Leave a comment