Category Archives: Nghi Quyet

Công tác xây dựng Đảng từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII


22/11/2016 08:49 GMT+7 Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-1-2012). … Continue reading

Posted in Ban Bi Thu, BCT, can bo, Can bo Lanh dao, Can bo TW, Chinhdon Dang, dangcongsan, DCSVN, MTTQ, Nghi quyet TW 4, Tham nhung, Đảng CSVN | Leave a comment

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 – Khóa XII


31/10/2016 21:33 GMT+7 Ngày 30-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW. “Quyết tâm chống tham nhũng chỉ nằm … Continue reading

Posted in can bo, Can bo Lanh dao, Can bo TW, Chinhdon Dang, dangcongsan, DCSVN, Luat, Nghi quyet TW 4, Đảng CSVN | Leave a comment

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (21/05/2012)


  Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa … Continue reading

Posted in can bo, Can bo Lanh dao, Can bo TW, Chinhdon Dang, Dang CSVN, DCSVN, MTTQ, Nghi quyet TW 4, TBT | Tagged | Leave a comment

Thu ngân sách so với GDP đang giảm nhanh


16:24, 21/09/2017 (Chinhphu.vn) – Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, thu ngân sách so với GDP đã giảm từ 26,3% giai đoạn 2006-2010 xuống  23,6% GDP trong giai đoạn 2011-2016. Tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2017 diễn ra ngày 21/9 tại … Continue reading

Posted in BCT, BTC, Budget, Chi Ngan sach, MOF, Nghi Quyet, NSNN, Thu ngân sách, USAID | Tagged | Leave a comment

4 Nghị quyết của Chính phủ và cuộc chiến chờ các Bộ trưởng


07:09, 18/09/2017 Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sốt ruột với các thành viên Chính phủ: “Giấy phép kinh doanh rất nhiều, người ta kêu nhiều lắm, cần rà lại. Đây cũng là khâu phát sinh nhiều … Continue reading

Posted in Analysis, BKHDT, BKHDT, CIEM, Nghi Quyet, OECD, Study, thutuong, Thutuong, tieuchuan, VCCI, VCCI | Leave a comment

Cần đánh giá chính sách thuế đặt trong tổng thể chính sách


17:21, 08/09/2017 (Chinhphu.vn) – Việc sửa đổi thuế ít nhiều sẽ có tác động tới doanh nghiệp và người dân nhưng cũng không phải là lớn, sẽ khó có cú sốc nào đó. Không nên chỉ xem xét đánh giá … Continue reading

Posted in Analysis, BCT, BTC, Interview, interviews, Luat Thue GTGT, Luat thue thunhap canhan, Luat thue TN, MOF, Nghi Quyet, NSNN, Study, Tax Agency, Tax Policy | Tagged | Leave a comment

Từ 15/8 chính thức áp dụng Nghị quyết về xử lý nợ xấu


Thứ Ba, 15/08/2017, 16:13 Nợ xấu dang là gánh nặng của ngân hàng.   Nghị quyết về xử lý nợ xấu được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/06/2017 chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay … Continue reading

Posted in bad debt, Commercial Banks, Congress, Debt, Debt Solution, Goverment Debt, Nghi Quyet, Study | Leave a comment