Category Archives: Import

10/06 ĐỐI MẶT VỚI LÀN SÓNG HÀNG NGOẠI NHẬP: THÉP – GIẤY ĐỀU KHÓ


Advertisements

Posted in Giay Saigon, Import, Saigon Paper, WTO | Leave a comment

18/05 一部の外国製品輸入が規制 輸入ルートは海路のみ


Posted in Import | Leave a comment

28/03 Áp dụng quy định mới về cho vay ngoại tệ từ 9/5


Posted in BTC, Exchange Market, Import, NHNN, Thong tu, Thong tu 07 | Leave a comment

22/12 Nhập siêu năm 2010 dừng ở 12 tỷ USD


Posted in Import, surplus, vietstock | Leave a comment

25/10 財政省:トラックの輸入関税率を大幅に削減


Posted in BTC, Import, Law BTC, TAX | Leave a comment

25/10 2010年輸入超過額見込み、前年比5%増の135億ドル


Posted in Import, VnEconomy | Leave a comment

14/09 税関の誤解で通関できず、貨物が8カ月「塩漬け」に


Posted in Import, TAX, Transportation | Leave a comment

1519/QĐ-BTC Quyết định số 1519/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng


Posted in BTC, Export, Import, Law, TAX | Leave a comment

17/08/2010 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND với USD


Posted in Import, Interbank Market | Leave a comment

18/08/2010 11 trường hợp sẽ được hoàn thuế xuất, nhập khẩu


Posted in Export, Import, Law ND-CP, TAX | Leave a comment