Category Archives: Labor Management

Sửa đổi Bộ Luật Lao động: Cần cân nhắc kỹ!


02/01/2017 21:34 Phải có đánh giá cụ thể, tính toán kỹ lưỡng và có lộ trình thí điểm thực hiện khi sửa đổi luật để không gây xáo trộn quá mức khi đưa luật vào cuộc sống Bộ Luật Lao … Continue reading

Posted in ?, Labor, Labor Management, Labor Market, Law of Labor | Leave a comment

Hướng tới an sinh xã hội bền vững


Posted in Labor Management, Xã hội | Tagged , , , | Leave a comment

02/04 Tăng mức độ gắn bó của nhân tài


Posted in doanhnhan, head hungting, HR, Labor Management | Leave a comment

10/03 HDBank đầu tư cho phát triền nguồn nhân lực


Posted in Commercial Banks, HDBank, HR, Labor Management | Leave a comment

31/08/2010 Sử dụng ngân sách đào tạo thế nào để đạt hiệu quả?


Posted in dddn, doanhnhan, Education, HR, Labor Management, Training | Leave a comment

08/11 Trung cấp nghề được dự thi đào tạo liên thông lên đại học


Posted in BGDDT, College, Human Resource, Labor Management, University, VGPnews | Leave a comment

04/10 Cần “xốc” lại vai trò người đứng đầu


Posted in BKHDT, BTC, BTTTT, Education, Human Resource, ICT, ICTnews, Labor Management, Phung van On | Leave a comment

27/04 労働者不足で発生する失業、矛盾解決には長い時間


Posted in Employment, Human Resource, Labor Management, Labor Market | Leave a comment

29/05 日本への労働輸出、女性の採用増える


Posted in Japan market, Labor export, Labor Management | Leave a comment

30/06 深刻化する外国人の不法就労、違反は強制退去


Posted in Binhduong, Labor Management, Tiengiang, 不法就労 | Leave a comment