Category Archives: Hoptacxa

VN và Italy tăng cường hợp tác lĩnh vực hợp tác xã


NGỰ BÌNH-MINH ĐỨC/ROME (VIETNAM+) LÚC : 06/11/12 08:33 VCA ký MoU với LegaCoop. (Ảnh: Minh Đức/Vietnam+) Đoàn cán bộ Liên minh hợp tác xã Việt Nam (VCA) gồm 7 thành viên do Chủ tịch VCA Đào Xuân Cần dẫn đầu có … Continue reading

Posted in Hoptacxa, Vietnam-Italy | Tagged , | Leave a comment

THÀNH LẬP MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LONG THÀNH


Ngày 3/8/2013, tại Trung tâm văn hóa thông tin-học tập cộng đồng xã Tam An, huyện Long Thành đã tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã thương mại dịch vụ tổng hợp Tam An. Tham dự Hội nghị … Continue reading

Posted in Hoptacxa, Luat HTX | Leave a comment

BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KTTT HUYỆN LONG THÀNH: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013


Ngày 12-7-2013 tại hội trường UBND huyện Long Thành, Ban chỉ đạo huyện Long Thành đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối … Continue reading

Posted in HTX | Tagged , , , , , | Leave a comment

THÔNG ĐIỆP CUẢ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ (ICA) “HỢP TÁC XÃ VỮNG TIỄN TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG”


Ngày Hợp tác xã quốc tế năm nay được kỷ niệm vào ngày 6 tháng 7 năm 2013 với chủ đề: “Hợp tác xã vững tiến trong thời kỳ khủng hoảng”. Chủ đề của thông điệp này ra đời vào … Continue reading

Posted in Finance, HTX | Tagged , , , , | Leave a comment

Thông điệp của Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA): “Hợp tác xã vững tiến trong thời kỳ khủng hoảng”


Ngày Hợp tác xã quốc tế năm nay được kỷ niệm vào ngày 6 tháng 7 năm 2013 với chủ đề: “Hợp tác xã vững tiến trong thời kỳ khủng hoảng”. Chủ đề của thông điệp này ra đời vào … Continue reading

Posted in HTX | Tagged , , , | Leave a comment

ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN HỢP TÁC XÃ HÒA HƯNG


Ngày 1/6, tại UBND xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Hợp tác xã Hòa Hưng đã tổ chức Đại hội thường niên để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của hợp tác xã và đề … Continue reading

Posted in HTX | Tagged , | Leave a comment

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HIỆP HỘI ĐIỀU ĐỒNG NAI


Được sự chấp thuận của Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai tại QĐ số 908/QĐ-UBND ngày 01-4-2013. Ngày 28-5, tại văn phòng Công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai, đại hội thành lập … Continue reading

Posted in BNNPTNT, HTX, Nghiep doan | Tagged | Leave a comment