Category Archives: Coast Guard

Nhật giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra Biển Đông


Tàu tuần của Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông. Trà Mi-VOA 03.11.2015 Nhật Bản tặng Việt Nam 2 tàu để phục vụ công tác tuần tra giữa các hành động phô diễn sức … Continue reading

Posted in Coast Guard, South China Sea, VN-Japan | Tagged | Leave a comment