Category Archives: QTDND

TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ


Trên địa bàn tỉnh hiện có 35 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) cơ sở hoạt động tại 135/171 xã, phường, thị trấn, trong đó có 29/35 đơn vị hoạt động liên phường xã; Trong bối cảnh kinh tế gặp … Continue reading

Posted in HNNN, QTDND | Tagged | Leave a comment

20/06 サイゴン証券、ファイナンス誌の最優秀賞で2部門受賞


Posted in Awards, Best Investment Bank, ndhmoney, QTDND | Leave a comment