Category Archives: China Bank

27/04 Thách thức đối với hệ thống ngân hàng Trung Quốc


Posted in Banking System, Central Bank, China Bank, NHNN, PBC | Leave a comment

15/08 Kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ của Trung Quốc


Posted in Central Bank, China Bank, Moneytary Policy, NHNN, reports | Leave a comment

05/04 Ngân hàng di động tăng mạnh ở Trung Quốc


Posted in China Bank, ICTnews, Mobile Banking | Leave a comment

02/03 中国交通銀行、ホーチミン支店を開設


Posted in Bank of Communications, China Bank, dautuonline, Foreign Banks, NHNN | Leave a comment

24/01 China Construction Bank Corporation – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh được xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối


Posted in China Bank, Commercial Banks, Foreign Bank, NHNN | Leave a comment

06/01 Sử dụng thẻ thanh toán tại Trung Quốc


Posted in ATM, Card Banking, China Bank, NHNN, Phishing, POS | Leave a comment

12/10 Trung Quốc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi của 6 ngân hàng


Posted in China, China Bank, Commercial Banks, NHNN, SBV, tỷ lệ dự trữ | Leave a comment

07/06/2010 Ngân hàng nhà nước Việt Nam nên điều hành lãi suất cơ bản bằng khung lãi suất.


Posted in China Bank, interest scheme, khung laisuat, NHNN, SBV, tapchiketoan | Leave a comment