Daily Archives: August 14, 2017

Tiến cử người tài, loại bỏ cán bộ yếu kém (*)


Thứ Hai, ngày 14/8/2017 – 07:30 LÊ THANH VÂN, đại biểu Quốc hội (PL)- Cần chọn nhân tài từ trong nhân dân, không căn cứ vào thân phận; có cơ chế tiến cử người tài và chịu trách nhiệm về … Continue reading

Posted in DBQH, Vietnam Politic | Leave a comment