Daily Archives: August 13, 2017

Việt Nam sắp đón làn sóng đầu tư mới vào hạ tầng giao thông


Thứ Bảy, 12/8/2017 Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đến các hạ tầng giao thông Việt Nam… Vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 cần khoảng 925,7 nghìn tỷ đồng. KIỀU LINH Bộ … Continue reading

Posted in BGTVT, BGTVT, BOT, Foreign Investment, GTVT, Infra Investment | Leave a comment