Ông Dương Công Minh: “Sacombank đảm bảo xử lý 20.000 tỷ nợ xấu”


23/7/2017Print

Đó là chỉ tiêu từ nay đến cuối năm, gắn với nhận định bất động sản có thuận lợi khách quan…

Ông Dương Công Minh: “Sacombank đảm bảo xử lý 20.000 tỷ nợ xấu”

Ông Dương Công Minh, tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank.

MINH ĐỨC

Ngày 21/7, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dương Công Minh có phát biểu đáng chú ý.

Tại hội nghị, Sacombank cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động kinh doanh của ngân hàng có nhiều chuyển biến.

Tổng tài sản đạt 352.683 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ 2016. Số lượng khách hàng đạt gần 4 triệu, tăng khoảng 10% so với đầu năm.

Đặc biệt, thu dịch vụ đạt 727 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, chiếm 23,4% tổng thu nhập. Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… ở mức cao và tăng trưởng ổn định.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Sacombank đã tự xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ nợ bán VAMC. Đối với tài sản nhận cấn trừ nợ, gán nợ, Sacombank cũng đã xử lý và thu hồi 1.039 tỷ đồng, giảm dần các khoản phải thu, giảm 4,5% so đầu năm.

Tại hội nghị, ông Dương Công Minh, tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhận định tích cực về sự thuận lợi khách quan của thị trường bất động sản, về cơ chế, chủ trương cũng như hành lang pháp lý thông qua nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và các cơ chế của đề án tái cấu trúc Sacombank.

Theo đó, ông Dương Công Minh đặt mục tiêu và định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống Sacombank đến cuối năm 2017: “Phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu”.

Và nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ nhân viên cho hoạt động của Sacombank thời gian qua, cũng như tạo động lực quyết tâm trong giai đoạn tới, ông Minh và Hội đồng Quản trị Sacombank thông qua cơ chế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc, cũng như “thưởng nóng” 1 tháng lương cơ bản và nâng cao chính sách lương, phúc lợi cho hơn 17.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống từ tháng 7/2017.

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Commercial Banks. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s