CUỘC “SO GĂNG” LỊCH SỬ (tiếp theo kỳ III)


Bà Đầm Xòe

Kỳ IV: Ông Vua Ngai… Bạc !

Nhiếp Vĩnh Trang

Trang báo mạng QUAN LÀM BÁO thường xưng hô, ví ông Tư là…“VUA” bởi vì ông giữ chức Chủ Tịch Nước (CTN) – Chức vị đứng đầu trong cơ quan hành chính của đất nước. Nhưng dưới chính thể của chế độ cộng sản, chức CTN chỉ là tượng trưng hay nói trắng ra: Chức vị làm vì, bù nhìn, một loai

“Vua ngai Bạc…mạ Vàng”

không hề có thực quyền.

Ấy thế mà, gần tháng nay bỗng dưng CTN lại trở nên nổi tiếng, nhất là sau 2 chuyến đi sang Đông (TQ) và Tây (HK) – vừa diễn ra.

Ông Tư là người như thế nào ?

Theo Wikipedia, ông là dân Nam Bộ chính hiệu, cùng trang lứa với Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng (hơn kém nhau dăm ba tuổi). Khi làm Bí…

View original post 2,183 more words

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s