CUỘC “SO GĂNG” LỊCH SỬ – (phần 3)


Bà Đầm Xòe

III – Ông BA “Đội đá chống… Trời”?

Nhiếp Vĩnh Trang

1

Nhắc đến ông Ba, dân Việt có những ấn tượng khác nhau, đi từ ngạc nhiên này đến sửng sốt khác, nhưng hầu như đều có chung cảm tưởng: Đây là con người kì la, rồi bật ra câu hỏi: Ông là ai mà từng bước, từng chặng đi tới đỉnh vinh quang khiến chính trường và đất nước VN xao động… có lúc  chao đảo? Muốn biết cặn kẽ quá khứ ông, đã có từ điển điện tử Wikipedia, chúng ta chỉ tìm hiểu trong vòng 10  năm (gần 2 nhiệm kì Thủ Tướng), những kết qủa ông đã tạo ra và hậu quả ông để lại.

Phe chống đối vẫn thường “rêu rao”: Bước vào chính trường rồi bắt tay điều hành guồng máy lãnh đạo đất nước, ông Ba thuộc giới “chân đất”, “văn hóa tiểu…

View original post 1,376 more words

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s