Xua Đuổi Tàu Không Lạ – Kỳ 3: “Đâm Va – Cản Phá”


Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Tác giả: Mai Thanh Hải

Kỳ 1: Hải phận không yên tĩnh:

https://daisukybiendong.wordpress.com/2017/04/12/xua-duoi-tau-khong-la-ky-1-hai-phan-khong-yen-tinh/

Kỳ 2: Giữ biển Trường Sa:

https://daisukybiendong.wordpress.com/2017/04/15/xua-duoi-tau-khong-la-ky-2-giu-bien-truong-sa/

Quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển Việt Nam từ thời điểm 2004 cho đến nay, có thể được gọi là “cuộc chiến không tiếng súng” bởi đằng đẵng bao nhiêu năm, hàng ngày hàng giờ, chấp nhận mưa gió hay bão dông, trên mọi vùng biển luôn túc trực những con tàu làm nhiệm vụ canh giữ từng sải nước, tấc đảo. Những con tàu này cũng là chủ công trong việc phát hiện đối tượng xâm phạm chủ quyền và ngăn cản bằng phương pháp truyền thống: “Cản phá – xua đuổi”…

Nhiệm vụ BM06, 07

Cho dù hiện nay, lực lượng bảo vệ chủ quyền trên biển của ta đã phát triển gồm nhiều thành phần (Kiểm ngư, Cảnh sát Biển…), được trang bị…

View original post 990 more words

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s