Một bản chụp bản gốc Bạch thư (Sách trắng) về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam Cộng Hoà


Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Sau khi Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm bằng vũ lực, vào năm 1975, Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hoà đã công bố một bạch thư với tựa đề “White paper on the Hoang Sa (Paracel) and Truong Sa (Spratly) Islands”, tạm dịch là “Bạch thư về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.” Như lời giới thiệu trong cuốn bạch thư dày 105 trang, cuốn bạch thư ra đời nhằm “làm sáng tgiá trca vic tuyên bchquyn ca Vit Nam Cng Hòa.” Cũng theo lời giới thiệu, cuốn bạch thư “cũng là li kêu gi cho công lý đến lương tâm ca tt ccác quc gia tôn tr

View original post 392 more words

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s