Dự thảo Luật Cảnh Sát Biển Việt Nam


Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Nguồn: VGP News, Dự thảo Online

15569208968_e8e69c07cd_h

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Luật này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức, xây dựng lực lượng và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

Lĩnh vực: Quốc phòng & An ninh
Cơ quan trình dự thảo: Quốc hội
Ủy ban thẩm tra: Ủy ban Quốc phòng & An ninh
Dự kiến thảo luận tại: Đang cập nhật – Khóa XIV
Dự kiến thông qua tại: Kỳ họp thứ 4 – Khóa XIV
Trạng thái: Chưa thông qua

Theo dự thảo, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; quản lý về…

View original post 423 more words

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s