Monthly Archives: April 2017

Đề nghị xem xét kỷ luật ông Đinh La Thăng: Ai ‘đốt’ 800 tỷ đồng của PVN tại OceanBank?


Thứ Sáu, 28/04/2017, 11:30   Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xác định rõ cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm trong thương vụ mất trắng 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt … Continue reading

Posted in Commercial Banks, Oceanbank, PVN, UBKTTW | Tagged | Leave a comment

Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng


Thứ Sáu, 28/4/2017Print Đại hội đồng cổ đông lần thứ 25 của Nam A Bank đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng cho lộ trình phát triển của Ngân hàng năm 2017… Toàn cảnh đại hội cổ đông lần … Continue reading

Posted in Commercial Banks | Tagged | Leave a comment

VIB sẽ trả cổ tức bằng tiền 5%, thưởng cổ phiếu 40%


Thứ Năm, 27/4/2017Print Ngày 27/4/2017, Ngân hàng Quốc tế (VIB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông 2017 tại Hà Nội… Đại hội đồng cổ đông VIB đã thông qua báo cáo của hội đồng quản trị … Continue reading

Posted in ?, Commercial Banks, VIB | Leave a comment

Xua Đuổi Tàu Không Lạ – Kỳ 2: Giữ Biển Trường Sa


Originally posted on Dự án Đại Sự Ký Biển Đông:
Tác giả: Mai Thanh Hải >> Kỳ 1: Hải Phận Không Yên Tĩnh: https://daisukybiendong.wordpress.com/2017/04/12/xua-duoi-tau-khong-la-ky-1-hai-phan-khong-yen-tinh/ Không chỉ những năm 80-90 mà ngay hiện nay, nhiệm vụ theo dõi đẩy đuổi…

Posted in ? | Leave a comment

Phương Thức Mới của Trung Quốc đối với Vấn Đề Biển Đông


Originally posted on Dự án Đại Sự Ký Biển Đông:
Tác giả: Dương Linh Nghiên cứu Biển Đông, 15/4/2017 Cùng với mục tiêu xây dựng “cường quốc biển” và đích đến “trăm năm” thứ nhất 2021, Trung Quốc đang…

Posted in ? | Leave a comment

Xua Đuổi Tàu Không Lạ – Kỳ 3: “Đâm Va – Cản Phá”


Originally posted on Dự án Đại Sự Ký Biển Đông:
Tác giả: Mai Thanh Hải Kỳ 1: Hải phận không yên tĩnh: https://daisukybiendong.wordpress.com/2017/04/12/xua-duoi-tau-khong-la-ky-1-hai-phan-khong-yen-tinh/ Kỳ 2: Giữ biển Trường Sa: https://daisukybiendong.wordpress.com/2017/04/15/xua-duoi-tau-khong-la-ky-2-giu-bien-truong-sa/ Quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng…

Posted in ? | Leave a comment

Bắt 2 lãnh cựu lãnh đạo Sở giao dịch Ngân hàng Đông Á Thứ Ba, 25/04/2017, 15:15 Với cuộc Cách mạng 4.0, ngành ngân hàng có thể bị biến mất, chỉ còn các nghiệp vụ được tích hợp vào những … Continue reading

Posted in BCA, Commercial Banks, Dong A Bank | Leave a comment