Masan Group sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên trong tháng 4/2017


Thứ 7, 11/03/2017, 06:31 AM

Masan Group sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên trong tháng 4/2017

Ngày 27/3 tới đây CTCP Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 4/2017, địa điểm dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công ty chưa công bố nội dung họp cụ thể.

Năm 2016, Masan Group đạt 43.297 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 41% so với năm 2015, trong đó doanh thu từ thực phẩm và đồ uống đạt 14.825 tỷ đồng, doanh thu từ mảng nông nghiệp tiêu dùng đạt 24.422 tỷ đồng còn lại là doanh thu từ các mảng khác.

Trong tổng hơn 12.900 tỷ đồng lợi nhuận gộp cả năm, thì lợi nhuận gộp từ mảng thực phẩm và đồ uống mang lại 6.493 tỷ đồng, mảng nông nghiệp tiêu dùng mang lại 5.280 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Lợi nhuận thuần đạt 3.772 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận thuần sau thuế sau lợi ích cổ đổng thiểu số tăng trưởng 88,8% lên 2.791 tỷ đồng.

Thái Phương

Theo InfoNet/HSX

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Masan group, Tapdoan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s