Đến 2030, Đà Nẵng là điểm đến khởi nghiệp của ASEAN


Thứ 7, 11/03/2017, 07:00 PM

Đó là một trong những nội dung được nêu ra trong Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, vừa được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Theo đó, đề án với tầm nhìn đề ra đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến khởi nghiệp và sáng tạo của khu vực ASEAN; là một trong những trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo, phát triển bền vững của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo với hệ thống pháp lý hoàn thiện, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và tái khởi nghiệp trên cơ sở đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh mới.

Đề án cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như hỗ trợ khoảng 200 dự án, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thương mại hóa được sản phẩm. Thành lập 8-10 vườn ươm doanh nghiệp bao gồm các vườn ươm tại trường đại học, vườn ươm tư nhân hoặc theo hình thức đối tác công tư. Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, thu hút được 3-5 quỹ đầu tư mạo hiểm đặt văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Theo Thanh Trần

Tiền phong

http://cafef.vn/den-2030-da-nang-la-diem-den-khoi-nghiep-cua-asean-20170311132905672.chn

 

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, business investment, Forecast, Foreign Investment, macroeconomic, VN economy and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s