TTF: Cha con ông Võ Trường Thành xin lấy tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả


Thứ 6, 03/03/2017, 03:36 PM

TTF: Cha con ông Võ Trường Thành xin lấy tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả

Cụ thể, HĐQT xin cổ đông chấp thuận cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn được khắc phục một phần hậu quả do trách nhiệm quản lý yếu kém tại TTF và các công ty con dựa vào các sai lệch, thất thoát phát sinh bằng cách sử dụng tài sản của bản thân và người liên quan.

Trường hợp vì bất cứ lý do gì dẫn đến việc giảm số lượng tài sản khắc phục hậu quả theo Phụ lục 1 thì các cá nhân sẽ bù đắp tương ứng bằng tiền hoặc tài sản tương đương theo mệnh giá.

Các cá nhân trên sẽ chuyển giao quyền sở hữu tài sản khắc phục hậu quả cho công ty theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo công ty nhận được một cách hợp pháp.

Cùng với đó, sẽ miễn toàn bộ trách nhiệm bao gồm trách nhiệm pháp lý cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn. Công ty sẽ làm việc với Tân Liên Phát ra văn bản bãi nại cho ông Võ Trường Thành và ông Võ Diệp Văn Tuấn trong vòng 3 ngày kể từ khi hoàn thành chuyển giao xong toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả.

Theo Phụ lục 1, các tài sản khắc phục của cha con ông Võ Trường Thành bao gồm 15,4 triệu cổ phần TTF và 57,4 tỷ đồng vốn góp tại các doanh nghiệp khác. Nếu tính theo giá TTF phiên hôm nay (3/3), tổng giá trị riêng lượng cổ phiếu khắc phục là 104 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 8/2016, TTF đã quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Võ Trường Thành kể từ ngày 12/8/2016. Nguyên nhân được đưa ra là do ông Thành đã không hoàn thành đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT trong tình hình khó khăn khẩn cấp của công ty.

Đến tháng 11/2016, con trai ông Thành là ông Võ Diệp Văn Tuấn cũng được bãi nhiệm theo đơn từ chức khỏi vị trí thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Theo Nguyên Minh

BizLive

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, bankcrupcy, bankcruptcy, Private Enterprises and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s