Phát hiện 6 cơ quan ở Hải Dương bổ nhiệm thừa lãnh đạo


N.MẠNH

16:34 17/02/2017

BizLIVE – Bộ Nội vụ cho biết việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương đã có một số thiếu sót.

Phát hiện 6 cơ quan ở Hải Dương bổ nhiệm thừa lãnh đạo

Sở Lao động, thương binh và xã hội Hải Dương.

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 17/2, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành đã thông tin về vụ “một sở có tới 44 lãnh đạo” tại Hải Dương gây xôn xao dư luận vừa qua.
Cụ thể, theo Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, tại thời điểm ngày 15/10/2016, Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương có 9 phòng với số lượng Phó trưởng phòng là 31 người.
Trong số này có 6 phòng chuyên môn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở Lao động, thương binh và xã hội trình UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Tiến Thành cho biết, trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội đã quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và 1 Phó trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016, số lượng Phó trưởng phòng của sở này còn có 23 người.
Bộ Nội vụ khẳng định, việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương đã có một số thiếu sót. Cụ thể, có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính.
Một số trường hợp khác có thời gian làm công chức tại Sở Lao động, thương binh và xã hội chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm Phó trưởng phòng; một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.
Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cần kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai sót, tồn tại nói trên.
Không chỉ tại Sở Lao động, thương binh và xã hội Hải Dương, Bộ Nội vụ cũng phát hiện ra nhiều những sai sót khác trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan khác tại Hải Dương.
Cụ thể, về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ khẳng định, có 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm. Một số trường hợp bổ nhiệm thực hiện không đầy đủ trình tự. Đáng lưu ý, có 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó.
Nhiều trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc Sở ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm hoặc chưa hết thời gian giữ chức vụ, kéo dài thời gian giữ chức vụ không đúng quy định.
Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, 20 cơ quan ký 213 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính Nhà nước không đúng quy định của pháp luật.
Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị UBND tỉnh Hải Dương kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định của pháp luật về việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo; quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính Nhà nước.
Đồng thời, nêu rõ các biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra; tăng cường thực hiện thanh, kiểm tra, giám sát việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót.

N.MẠNH

http://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/phat-hien-6-co-quan-o-hai-duong-bo-nhiem-thua-lanh-dao-2477955.html

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Bo Noi Vu, VN Politic. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s