Sấm và lòng dân


36930Sấm và lòng dân

 • Dzung T
  Today at 6:53 AM

  Cứ mỗi khi loạn là tại VN lại bùng lên việc “sấm Trạng Trình”, cho đến hôm nay, sau 1 tuần được cho đăng, video sau có được287,768 lượt xem, phe ủng hộ (533) nhiều hơn trên 4 lần phe chống (127). Câu “sấm” có cả tên 4 cái cột Mã Viện Quang, Trọng, Ngân, Phúc đã thành điềm để “trưng cầu dân ý”

  Published on Oct 7, 2016
  Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt.
  Trọng ngân bạc phúc sản tất vong.

  0o0

  Nguyễn Phú Trọng là một thư sinh cuồng Mác, sử sách khác có lẽ đều dốt nên không hiểu chuyện trước đã ghi trong lịch sử. Tầm nhìn thua xa tổ Lenin và Mao của ông ta, có lẽ coi thường mọi dấu hiệu xã hội. Tuy nhiên con số người coi ủng hộ và chống cho thấy lòng dân đang chờ ngày tàn của cộng sản VN.

  Tượng đài của gã Hồ Quang
  Chờ ngày bị hạ rồi mang qua Tầu

  Một cựu thiếu tá hồng quân
  Chỗ ngồi chỉ đáng trong sân đình nghèo

  0o0

  Thử tưởng tượng miền Nam có một “lãnh đạo” là cựu thiếu tá quân đội viễn chinh Pháp, hay trong OSS Mỹ, hoặc quân Đại Nhật Bản thì sao?

  Thế mà tượng đài của “nhân vật thiếu tá” hồng quân Hồ Quang đó được trên 4 triệu đảng viên Việt Cộng dựng mọi nơi trên VN.

  So với Bắc Triều Tiên, dở và hèn hơn nhiều

  Vô minh quang tự diệt

  Còn có thể nghĩa “lời sấm” là Hồ không thật có tên Chí Minh mà là Quang, thì đảng CSVN tự diệt

  0o0

  Thời thế đã đưa một gã thư sinh, giáo làng sinh quán Đông Anh để kết thúc một triều đại dựng lên bằng máu hay chăng?

  Nếu quả vậy, tương quan nhân quả lại chứng nghiệm rành rành, như hai mặt trái phải của đồng tiền.

  0o0

  Dù gì thì “sản” nhà Việt Cộng đã sắp cạn rồi.

  (Người Mỹ muốn diệt cộng sản bằng một thứ tư bản rừng mà John Kerry gọi là tư bản cuồng nhiệt. và có lẽ họ đã thành công)

  D~

  Chấn động: Sấm Trạnh Trình tiên tri cộng sản tất diệt vong vào năm 2017

  youtube.png

  Chấn động: Sấm Trạnh Trình tiên tri cộng sản tất diệt vong vào năm 2017

  Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt. Trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Tác giả: Nguyễn Tiến Dân Người đọc: Hội Nghị …

  Hội Nghị TW4 bí mật, căng thẳng,Trọng lú có thể bị phe Nguyễn Tấn Dũng hạ bệ

  youtube.png

  Hội Nghị TW4 bí mật, căng thẳng,Trọng lú có thể bị phe Nguyễn Tấn Dũng hạ bệ

  https://anhbasam.wordpress.com/2016/10/13/10-433-john-kerry-chi-co-chu-nghia-tu-ban-o-viet-nam/

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s