Kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự không phép sẽ bị phạt nặng


http://m.vietnamnet.vn/vn/thong-tin-truyen-thong/313991/kinh-doanh-san-pham-mat-ma-dan-su-khong-phep-se-bi-phat-nang.html

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, Nghị định 58 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (MMDS).
Theo như văn bản này, Danh mục 8 sản phẩm, 3 sản phẩm MMDS gồm có: Sản phẩm sinh khóa mật mã, quản lý hoặc lưu trữ khóa mật mã; Thành phần mật mã trong hệ thống PKI; Sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ; Sản phẩm bảo mật dữ liệu trao đổi trên mạng; Sản phẩm bảo mật luồng IP và bảo mật kênh; Sản phẩm bảo mật thoại tương tự và thoại số; Sản phẩm bảo mật vô tuyến; và sản phẩm bảo mật Fax, điện báo; Dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm MMDS; Dịch vụ kiểm định, đánh giá sản phẩm MMDS; và dịch vụ tư vấn bảo mật, an toàn thông tin mạng sử dụng sản phẩm MMDS.

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS không phép sẽ bị phạt 40-50 triệu đồng
Các văn bản hiện hành trong lĩnh vực này như Luật An toàn thông tin quy định, doanh nghiệp, tổ chức muốn kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ nói trên sẽ phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS.
Nghị định 58 cũng quy định rất rõ việc thanh, kiểm tra và xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực MMDS. Cụ thể, những cá nhân, doanh nghiệp mua, bán, chuyển nhương, cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS; Tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy phép kinh doanh hay XNK sản phẩm MMDS; Sử dụng sản phẩm MMDS không do doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm MMDS cung cấp mà không khai báo với Ban Cơ yếu Chính phủ… sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.
Hành vi kinh doanh không đúng nội dung ghi trong Giấy phép (cả kinh doanh lẫn xuất khẩu, nhập khẩu) đều bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 40-50 triệu đồng nếu cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, sản phẩm MMDS hoặc xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS mà không có giấy phép; Tiếp tục kinh doanh khi giấy phép đã hết hạn.
Tương tự, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ MMDS để đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nhưng doanh nghiệp không chấp hành; Không phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khi có yêu cầu hay từ chối cung cấp thông tin cần thiết liên quan tới khóa mã cho cơ quan chức năng… cũng bị phạt 40-50 triệu đồng.
Các hình thức xử phạt bổ sung được quy định trong Nghị định bao gồm: Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS và Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS từ 1 – 3 tháng; Tịch thu tang vật, phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm…

T.C

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s