KBC của Đặng Thành Tâm vẫn nợ 5.600 tỉ đồng


22/02/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cho thấy, nợ phải trả của KBC tính đến 31/12/2015 là hơn 5.600 tỉ đồng.

kbc cua dang thanh tam van no 5600 ti dong
Một góc khu công nghiệp Quế Võ của KBC.

Theo đó, tổng tài sản của KBC tính đến 31/12/2015 là 13.674 tỉ đồng, tăng hơn 600 tỉ đồng so với thời điểm 31/12/2014. Đáng chú ý trong đó, tồn kho của KBC đã lên tới 8.364 tỉ đồng, tăng 748 tỉ đồng so với cùng kỳ 2014.

Báo cáo tài chính cũng nêu rõ, tồn kho của KBC chủ yếu tập trung tại các dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát, Tân Phú Trung, Phúc Ninh, Tràng Duệ, Quang Châu…

Cũng theo bản báo cáo tài chính này thì tổng nợ phải trả của KBC tính đến hết năm 2015 là 5.618 tỉ đồng, giảm gần 1.200 tỉ đồng so với cùng kỳ 2014.

Về doanh thu, trong quý IV/2015, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của KBC đạt 281 tỉ đồng, giảm hơn 200 tỉ đồng so với cùng kỳ 2014 nhưng tính chung cả năm, KBC lại đạt 1.458 tỉ đồng, tăng gần 400 tỉ đồng so với cùng kỳ 2014.

Mặc dù doanh thu bán hàng giảm nhưng tổng lợi nhuận trước thuế quý IV/2015 của KBC lại tăng mạnh, đạt 343 tỉ đồng so với mức 163 tỉ đồng của năm 2014, đưa tổng lợi nhuận cả năm của KBC đạt 753 tỉ đồng, tăng hơn 2 lần so với con số 341 tỉ đồng của năm 2014.

Về lợi nhuận hợp nhất sau thuế, KBC đạt 263,9 tỉ đồng trong quý IV/2015, tăng 106,6 tỉ đồng so với quý IV/2014 (lợi nhuận sau thuế quý IV/2014 của KBC là 157,2 tỉ đồng), tăng 68%.

Có được kết quả này, theo KBC là do Công ty đã giảm được chi phí tài chính, bán hàng, quản lý… và thanh lý các khoản đầu tư.

Thanh Ngọc

http://petrotimes.vn/kbc-cua-dang-thanh-tam-van-no-5600-ti-dong-386366.html

 

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Dang thanh Tam, Doanh nghiệp, SIG, Tapdoan and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s