BƯỚC CHUYỂN MỚI CỦA QUÂN ĐỘI VIỆT NAM ?


THÔNG TIN HAI CHIỀU

tttaaa

LB: Đảng chạy theo Đế Quốc Mỹ thù địch rồi nhỉ ?
Hay là đánh trống diễn hề lừa dân giữ đảng bền vững
lập trường nộp đất nước cho Trung quốc làm chủ ?

_______________

BƯỚC CHUYỂN MỚI CỦA QUÂN ĐỘI VIỆT NAM ?

Nguyễn An Dân

15-8-2014

Tiếp theo sau chuyến thăm của Thượng Nghị Sĩ John McCain , người dân Việt Nam một lần nữa lại vui mừng khi lần đầu tiên kể từ sau năm 1975 đến nay, Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Mỹ, Đại Tướng Martin Dempsey sang thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội VN, Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ, theo công bố chính thức của Bộ Ngoại Giao VN.

View original post 1,682 more words

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s