Nguyễn Hiến Lê và không khí của văn hóa VNCH


Kim Dung/Kỳ Duyên

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn (BBC)
.
KD:Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Bài viết về một học giả với tất cả đặc điểm của người trí thức, luôn độc lập với chính trị, nhận thức sớm vấn đề của các học thuyết. Và cái may mắn là ở trong một môi trường văn hóa khá được tôn trọng, ít phải đội vòng “kim cô”   😛
———–
Ngày 8 tháng Giêng năm nay đánh dấu ngày sinh nhật 100 năm của Nguyễn Hiến Lê (1912-1984), học giả nổi tiếng của thế kỷ 20.
Học giả Nguyễn Hiến Lê. Nguồn trên mạng

Với khoảng 100 tác phẩm phát hành trong thời chiến, cụ Nguyễn Hiến Lê có thể là tác giả viết nhiều, in nhiều, và được đọc nhiều nhất trong thời kỳ 1950-1975 ở miền Nam. Lại có khoảng 20 bản thảo của cụ được in…

View original post 1,199 more words

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s