Ấn tượng trong tuần: Vượt qua “rào cản tư duy” và sự… chọn lựa


Kim Dung/Kỳ Duyên

Tác giả: Kỳ Duyên

. Pháp luật thượng tôn, XH cởi mở, dân chủ, quản lý công khai- minh bạch… Đó là những giá trị mà trong cả tiến trình phát triển, nhân loại phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt để “cho không” các cộng đồng, các quốc gia đi sau. Vậy mà sao lại không nhận.

Những ngày này, trong vô vàn vấn đề lớn của đất nước, có hai sự kiện – một của sân khấu, một của cuộc đời, một của cá nhân, một của cộng đồng – mang tính chất tôn vinh, nhưng đều đánh dấu một sự thay đổi đáng mừng và cần thiết trong nhận thức và hành động.

Người đa tài và những giá trị thật

Đó là việc xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho danh hài Hoài Linh (tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh-…

View original post 2,496 more words

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s