Hôm nay công bố BCH T.Ư khóa mới


Chiến Thắng

Thứ Ba,  26/1/2016, 05:38 (GMT+7)

Các đại biểu dự Đại hội XII sẽ lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Ảnh: TTXVN

(TBKTSG Online) – Sáng nay (26-1), sau khi nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn, các đại biểu sẽ ghi phiếu tại đoàn. 9h30 đại biểu sẽ bỏ phiếu tại hội trường. Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả vào chiều cùng ngày.

Danh sách ứng cử Ban chấp hành Trung ương Khóa XII đã được Đại hội chốt vào đêm qua (25-1), sau khi xem xét các trường hợp giới thiệu bổ sung và xin rút.

Theo danh sách này, tổng số ứng cử viên gồm 246 người, trong đó danh sách để bầu ủy viên chính thức là 220 người, ủy viên dự khuyết là 26 người.

Từ danh sách này, Đại hội sẽ bầu ra 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

So với danh sách ban đầu Ban chấp hành TƯ khóa XI giới thiệu ra Đại hội (199 ủy viên chính thức, 22 ủy viên dự khuyết), số lượng được giới thiệu thêm tăng 21 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết.

 

http://www.thesaigontimes.vn/141622/Hom-nay-cong-bo-BCH-TU-khoa-moi.html

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Dai hoi 12, Dai hoi Dang, DCSVN, VN Politic. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s