Chiều 26/1, công bố danh sách trúng cử BCH Trung ương khóa XII


11:09, 26/01/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Theo Trang tin Đại hội XII – Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại hội trường cả ngày để tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Cụ thể, trong buổi sáng, đại biểu nhận danh sách bầu cử chính thức tại đoàn và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đoàn.

Sau đó, tại Hội trường, các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong buổi chiều, Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có).

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

*Trước đó, ngày 25/1, Đại hội làm việc tại đoàn. Các đại biểu nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đoàn Chủ tịch họp, xem xét cho ý kiến về việc ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội.

Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu và thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Một số hình ảnh tại phiên bỏ phiếu:
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bỏ phiếu. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
Ngay sau khi các đại biểu bỏ phiếu, Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm đếm phiếu bầu tại chỗ. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Xuân Tuyến (thực hiện)

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Dai hoi 12, Dai hoi Dang, DCSVN, VN Politic. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

THÔNG TIN HAI CHIỀU

SỰ THẬT – CÔNG LÝ – HÒA BÌNH

BlackRock Blog

View from Japan

South China Sea Research

Facts and Legal Aspects

WIT

Women in Theology

Framework

Capturing the world through photography, video and multimedia

Tokyobling's Blog

Tokyo in Photos

snow monkey photography

travel and street photography

The History of Love

The Trials & Tribulations of English Romance, 1660–1837

Psyche's Circuitry

Thoughts on growing up and growing old in the digital age

East Asia Forum

Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

From Swerve of Shore

A Blog by Photographer Aaron Joel Santos

Afro Pick

"The past is never dead. It's not even past."

The Science of Mom

The Heart and Science of Parenting

Life in Russia.

A memoir of my experiences living in St. Petersburg, Russia and traveling to other Russian cities and former USSR countries.

Chiến tranh Việt Nam

Cổng thông tin tư liệu về Chiến tranh Việt Nam

%d bloggers like this: