Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không được đề cử làm Tổng bí thư


Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khai mạc Đại hội đảng 12 tại Hà Nội, ngày 21 tháng 1, 2016.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến dự lễ khai mạc Đại hội đảng 12 tại Hà Nội, ngày 21 tháng 1, 2016.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là có chủ trương cải cách, đã không được đề cử vào chức vụ Tổng bí thư của Đảng Cộng Sản đương quyền.

Các cơ quan truyền thông quốc tế và báo chí Việt Nam cho biết các giới chức hàng đầu của đảng Cộng Sản đã tán thành danh sách ứng viên cho 4 chức vụ hàng đầu, trong đó không có tên ông Dũng.

Báo chí trích lời ông Vũ Trọng Kim, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng được tái đề cử vào chức vụ Tổng bí thư, với tỉ lệ phiếu giới thiệu cao hơn 75%.

Mặc dầu vậy, theo ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nằm trong số hơn 60 người được giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá 12.

Theo một số nhà phân tích, dựa theo các điều lệ bầu cử ứng cử của Đảng hiện nay, ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn cơ hội, tuy nhỏ, để được bầu làm Tổng bí thư.

Ông Kim còn cho biết ông Trần Đại Quang được giới thiệu vào vị trí Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc vào vị Thủ tướng, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào vị trí Chủ tịch Quốc hội.

Theo Bloomberg, Reuters, VnEconomy, VietnamNet.

 

 

http://www.voatiengviet.com/content/ong-nguyen-tan-dung-khon-duoc-de-cu-lam-tong-bi-thu/3160386.html

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Dai hoi 12, Dai hoi Dang, DCSVN, VN Politic and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s