Vững vàng trước mọi tấn công của thế lực thù địch


– Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: “Trung thành với Đảng, Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân”.

Thảo luận tại Đại hội Đảng 12 sáng nay, Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý tình hình phức tạp trên thế giới và trong khu vực.

“Đối với nước ta, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, ‘bạo loạn lật đổ’, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN. Các cơ quan đặc biệt nước ngoài tập trung tấn công, thâm nhập, tác động, hòng triệt phá, tạo dựng các nhân tố chống đối trong nội bộ, đẩy mạnh tập hợp lực lượng đối lập trong nội địa nhằm tiến hành cái gọi là ‘cách mạng màu’ ở VN”, ông Trần Đại Quang nói.

Đại hội Đảng 12, Bộ trưởng công an, trần đại quang, khủng bố, chủ quyền
Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN

“Số đối tượng chống đối trong nước cấu kết chặt chẽ với bọn phản động bên ngoài, hoạt động chống phá quyết liệt. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn, tình trạng lộ lọt bí mật nhà nước rất nghiêm trọng, các hội nhóm trái pháp luật hoạt động ngày càng công khai, thách thức, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp…”.

Trước tình hình đó, lực lượng công an đã đổi mới nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

“Kết hợp chặt chẽ an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó là các thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, ma túy… Tất cả đều nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của nhân dân.

Đại tướng Trần Đại Quang chia sẻ 5 bài học rút ra của lực lượng công an: sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối về mọi mặt của Đảng; đổi mới công tác công an coi trọng chất lượng, hiệu quả, phục vụ nhân dân; phối hợp, hiệp đồng; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, cán bộ giỏi; mở rộng quan hệ đối ngoại…

Trong thời gian tới, với tình hình trong nước và quốc tế ngày càng phức tạp, Bộ trưởng Công an nhận định phòng chống tội phạm sẽ vẫn là mặt trận nóng bỏng.

Ông đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của lực lượng công an: quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích dự báo, nhận diện sớm các nguy cơ về an ninh; kịp thời triệt phá các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, không để lọt tội phạm, không để oan sai…

“Tạo ra thế trận toàn dân phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh, chấp hành pháp luật, không còn bất an trong nhân dân. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: ‘Ban đêm không cần đóng cửa, ngoài đường không ai nhặt của rơi’”.

Bộ trưởng Công an cũng nhấn mạnh sự cần thiết của cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong quản lý và giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó là chủ động nghiên cứu, sản xuất thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp với tính chất công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.

“Mỗi cán bộ chiến sĩ công an thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, học tập và hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, luôn vững vàng trước mọi sự tấn công của các thế lực thù địch, những cám dỗ, tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là trách nhiệm trong công tác, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thực hiện tốt văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh thân thiện, nhân văn…”, ông Trần Đại Quang nói.

Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: “Trung thành với Đảng, Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân”.

Chung Hoàng

 

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/285977/vung-vang-truoc-moi-tan-cong-cua-the-luc-thu-dich.html

 

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Dai hoi 12, Dai hoi Dang, DCSVN, VN Politic and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s