Xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm


04:43-19/01/2016
T. N

Bộ KH&CN làm việc với đoàn chuyên gia về lĩnh vực
đầu tư mạo hiểm của Australia. Ảnh: Bùi Hiếu

Bộ KH&CN có trách nhiệm phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong công văn số 381/VPCP-PL.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ KH&CN, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư rà soát, đánh giá việc thành lập và hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao cũng như các quy định hiện hành về khuyến khích thành lập quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao. Đồng thời, Bộ KH&CN nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung các chính sách khuyến khích các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=112&CategoryID=43&News=9373

 

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, BKHCN, chinhphu. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s