“Ngân hàng 0 đồng” OceanBank đã thu hồi được 5.000 tỷ đồng nợ xấu


Thứ 4, 06/01/2016, 09:53

"Ngân hàng 0 đồng" OceanBank đã thu hồi được 5.000 tỷ đồng nợ xấu

Kể từ khi VietinBank tham gia vào tái cơ cấu, tại Oceanbank tăng trưởng tiền gửi 17%, GPBank tăng 3%.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 của ngân hàng VietinBank, Chủ tịch Ngân hàng VietinBank, ông Nguyễn Văn Thắng đã đề cập thêm về hoạt động hiện nay của hai ngân hàng 0 đồng – OceanbankGP.Bank.

Cụ thể, đến nay hai ngân hàng hoạt động bình thường trở lại, tiền gửi của 2 ngân hàng đều tăng trưởng kể từ khi Vietinbank tham gia vào tái cơ cấu. Trong đó, tại Oceanbank tăng trưởng tiền gửi 17%, GP.Bank tăng 3% do VietinBank mới nhận tiếp quản GP.Bank mới được 3 tháng.

Ngoài ra, công tác thu hồi nợ xấu có sự cải thiện, riêng Oceanbank đã xử lý thu hồi được 5.000 tỷ đồng nợ xấu và đến cuối năm 2015 ngân hàng đã bắt đầu có lãi.

Kim Tiền

Theo Trí thức trẻ

http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-hang-0-dong-oceanbank-da-thu-hoi-duoc-5-000-ty-dong-no-xau-20160106093804713.chn

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, Bad Asset, Bad assets, bad debt, Commercial Banks, M+A, Oceanbank, Restructuring, Restructuring, VietinBank. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s