Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 đang hội nhập năng động


Chủ Nhật, 22/11/2015 15:04

Ban Thư ký ASEAN ngày 21/11 thông báo đã phát hành tài liệu Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 (AEC): Tiến bộ và thành tựu.

Hội nghị cấp cao lần thứ 18 ASEAN+3 trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây được coi là một tài liệu tham khảo toàn diện và nhanh chóng về AEC với việc giải thích ngắn gọn, đầy đủ nguồn gốc của AEC, những ý nghĩa của các khái niệm nói riêng và của cộng đồng nói chung, lộ trình, tiến độ và những lợi ích nó mang lại.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, việc công bố tài liệu này nhằm mang lại nhận thức và hiểu biết về AEC cũng như khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan khi nhận ra những lợi ích tiềm năng của cộng đồng. Tài liệu cung cấp một cái nhìn tổng quan về bối cảnh lịch sử của AEC cũng như việc hình thành AEC vào năm 2015; báo cáo về tiến độ hội nhập kinh tế ASEAN thông qua việc thực hiện Kế hoạch AEC vào năm 2015.
Các câu chuyện thành công từ khắp nơi trong khu vực cũng đã được thu thập để minh họa các cơ hội từ AEC có thể mang lại cho các doanh nghiệp. Tài liệu cũng dành một chương về tương lai, sau khi AEC được hình thành và khu vực sẽ tiếp tục cuộc hành trình hướng tới AEC vào năm 2025.
Bên cạnh đó, một Báo cáo Hội nhập ASEAN (AIR) 2015 cũng được công bố, trong đó đưa ra phân tích toàn diện về sự tiến bộ và những thành tựu, bao gồm cả việc đánh giá tác động, thực hiện AEC kể từ khi nó được thông qua vào năm 2007.
Trong khi phục vụ như một nền tảng của một khung giám sát tăng cường cho AEC, tổng hợp định lượng và định tính được cung cấp trong AIR 2015 góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết giữa các nhà hoạch định chính sách ASEAN, các học giả, nhà nghiên cứu, cũng như công chúng nói chung về các khía cạnh quan trọng của hội nhập kinh tế ASEAN.
AIR 2015 tập trung vào việc thực hiện và tác động của các biện pháp trên 4 trụ cột của AEC, những thành tựu và thách thức trong quá trình này. AIR 2015 đã nêu rõ hội nhập kinh tế khu vực đang diễn ra năng động, đồng thời cho thấy việc thực hiện hiệu quả các cam kết khu vực đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia.
TTXVN/Tin Tức

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in ?, AEC, AEC, ASEAN, ASEAN+3 and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s