Moody’s xếp hạng tín dụng ABBank ở mức nào?


THẢO MAI  10:13 15/10/2015

BizLIVE – Ngày 15/10, cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s Investors Service lần đầu xếp hạng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình.

Moody's xếp hạng tín dụng ABBank ở mức nào?

BCA của ABBank phản ánh mức thanh khoản ổn của ngân hàng và quy mô tài sản đủ đáp ứng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) được xếp hạng nhà phát hành nợ bằng ngoại tệ ở mức B2/Not Prime, xếp hạng tiền gửi bằng ngoại tệ ở mức B2/Not Prime và đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) ở b3. Đánh giá rủi ro đối tác (Counterparty Risk Assessment) ở mức B2(cr)/Not Prime(cr).

Triển vọng nhà phát hành nợ dài hạn và tiền gửi ở mức ổn định.

Mức xếp hạng dài hạn tại B2 của ABBank được Moody’s đánh giá dựa trên BCA mức b3, nâng lên một hạng để phản ánh giả định ngân hàng sẽ được hỗ trợ về mặt hệ thống ở mức trung bình trong trường hợp chịu sức ép.

BCA của ABBank phản ánh mức thanh khoản ổn của ngân hàng và quy mô tài sản đủ đáp ứng. Các yếu tố tích cực này phần nào bù đắp chất lượng tài sản ngân hàng ở mức yếu, tỷ suất lợi nhuận thấp vì dự phòng nợ xấu cao và mức lệ thuộc cao vào nguồn vốn từ thị trường.

Tính đến tháng 6/2015, nợ xấu của ABBank chiếm 6,3% tổng nợ, tăng từ mức 5,9% trong tháng 12/2014. Tính cả số trái phiếu của VAMC đang nắm giữ, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sẽ tăng lên 13,5% tính đến tháng 6/2015, giảm nhẹ từ mức 13,8% trong tháng 12/2014.

Tỷ suất lợi nhuận của ABBank được Moody’s đánh giá yếu, chủ yếu do dự phòng nợ xấu cao, chiếm 60 – 70% thu nhập trong năm 2013 – 2014.

Khi xếp hạng, Moody’s không xem xét khả năng hỗ trợ từ các cổ đông lớn trong trường hợp ABBank chịu sức ép. Nguyên nhân là do tỷ lệ cổ phần không cao.

Tính đến cuối năm 2014, một số cổ đông lớn nhất của ABBank là Malayan Banking Berhad (A3 positive; 20%), EVN (16,02%), Export Joint Stock Company (12,99%) và International Finance Corporation (Aaa; 10%).

THẢO MAI

http://bizlive.vn/ngan-hang/moodys-xep-hang-tin-dung-abbank-o-muc-nao-1367133.html

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in Commercial Banks, Ranking. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s