Năm 2015 – năm trọng điểm giáo dục tư tưởng lối sống cho đoàn viên


(TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 26/12/14 21:49 BẢN IN

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ý kiến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” là chủ đề của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 đã được các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhất trí cao tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 6 khóa X diễn ra trong hai ngày 25-26/12 tại Hà Nội.

Các ý kiến cho rằng việc xác định chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” là rất đúng và trúng, thể hiện tinh thần chủ động, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, của tuổi trẻ trong năm đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Từ chủ đề này, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được xây dựng sẽ xoay quanh ba vấn đề lớn gồm năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn và năm đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Một số chỉ tiêu đã được thống nhất là 100% Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chính trị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; 100% Đoàn cấp cơ sở có hình thức triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn” kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Người; đồng thời mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có ít nhất 1 mô hình, cách làm hay trong nêu gương cán bộ Đoàn, được nhân rộng trong địa phương, đơn vị…

Hội nghị cũng đã công bố kết quả hiệp thương kiện toàn Hội đồng Đội Trung ương khóa VII.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải được phân công là Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Đồng Đội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh trong năm 2015, các cấp bộ Đoàn xác định là năm trọng điểm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên.

Bí thư Nguyễn Đắc Vinh đề nghị năm 2015 – năm đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Các cấp bộ đoàn cần lưu ý tới việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền và định hướng cho thanh niên, bám sát theo sự chỉ đạo của Đảng.

Trong năm tới, các cấp bộ Đoàn phải đặt quyết tâm triển khai mạnh mẽ hơn nữa hai phong trào lớn của Đoàn, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp.

Việc chuẩn bị các kiến thức, trang bị các kỹ năng cho thanh niên trong tiến trình hội nhập với Cộng đồng chung ASEAN trong năm 2015 cũng cần được sự đầu tư thích đáng…

Dịp này, 18 đơn vị xuất sắc đã được nhận cờ thi đua của Trung ương Đoàn cùng nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen./.

http://www.vietnamplus.vn/nam-2015-nam-trong-diem-giao-duc-tu-tuong-loi-song-cho-doan-vien/298937.vnp
Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in DCSVN, Doan vien, VN Politic and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s