Thủ tướng quyết định lập Ban công tác tài chính vi mô


(TTXVN/VIETNAM+) 
19/03/14 08:29
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban Ban công tác tài chính vi mô. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN).Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban Ban công tác tài chính vi mô. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN).

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 381/QĐ-TTg về việc thành lập Ban công tác tài chính vi mô.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban Ban công tác. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình làm Phó Trưởng ban Ban công tác.

Các thành viên Ban công tác gồm lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Ban công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban công tác.

Ban công tác có Tổ thường trực giúp việc gồm một số cán bộ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô và một số cán bộ thuộc các cơ quan, tổ chức có lãnh đạo là thành viên Ban công tác. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định thành lập và điều hành Tổ thường trực giúp việc.

Ban công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính vi mô; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.

Ban công tác được quyền đề nghị các Bộ, Ủy ban Nhân dân các cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính vi mô trong phạm vi ngành và địa phương; trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước, các hội, đoàn thể, tổ chức, cá nhân về hoạt động tài chính vi mô./.

 

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in macroeconomics, NHNN, Quyet dinh 381 and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s