Ngăn chặn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại


(TTXVN) LÚC : 06/11/13 10:19

Cán bộ Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra hàng hóa nhập lậu. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Ngày 4/11, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Theo đó, trong thời gian tới, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán, cần tập trung lực lượng, biện pháp để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là việc nhập lậu các mặt hàng cấm, pháo các loại, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, thuộc lá ngoại, rượu, bia và tình trạng xuất lậu xăng dầu, than, khoáng sản, gỗ cá loại.

Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn ngay tình trạng xuất khống mặt hàng có giá trị cao để chiếm đoạt ngân sách thông qua việc hoàn thuế; tiến hành điều tra, truy tố các đối tượng trốn thuế, trục lợi để xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo 127 Trung ương, ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban chỉ đạo 127 các địa phương, các lực lượng chức năng về chống buôn lậu, gian lận thương mại của Trung ương và địa phương tập trung làm tốt một số nhiệm vụ: tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn buôn lậu trong thời gian cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán; chú ý các tuyến, địa bàn trọng điểm nhập lậu các loại hàng hóa tiêu dùng nhiều vào dịp cuối năm như rượu, bia, thuốc lá, gia súc, thực phẩm, hoa quả; quần áo may sẵn; các loại hàng cấm như pháo, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực…

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng tăng cường công tác đấu tranh đối với hoạt động xuất lậu xăng dầu, than, khoáng sản, gỗ các loại; tiếp tục kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả gây thiệt hại nghiêm trọng đối với người nông dân và sản xuất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 127 Trung ương xây dựng phương án tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại thiếu trách nhiệm, có biểu hiện bao che, tiếp tay, bảo kê, làm ngơ để các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm lập lại kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình tội phạm buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luật để chủ động có chủ trương, biện pháp kịp thời nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Các lực lượng chức năng về chống buôn lậu, gian lận thương mại phải thực hiện nghiêm Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; chia sẻ thông tin, hợp tác đấu tranh để nâng cao hiệu quả hoạt động và không vì lợi ích cục bộ của ngành hay địa phương.

Giao Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng khẩn trương rà soát, sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi ngay những sơ hở, bất cập của văn bản pháp luật có liên quan tránh việc lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; vận động quần chúng không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Công thương và các địa phương liên quan khẩn trương điều tra, kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật các đối tượng lợi dụng việc hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo 127 Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Công thương hướng dẫn quy định ghi nhãn mác đối với hàng hóa nhập lậu bị tịch thu để bán đấu giá; tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, không để lợi dụng để hợp thức hóa hàng nhập lậu.

Bộ Tài chính rà soát để có hướng dẫn kịp thời và tạo điều kiện việc mua sắm trang thiết bị chuyên dùng cho các lực lượng chức năng phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề xuất của Bộ Công thương về kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo 127 Trung ương về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; Bộ Công thương phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 11 này (Bổ sung Cơ quan thuế tham gia cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo ở cả Trung ương và địa phương)./.

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in BCA, BCT, BQP, BTC, Pho Thutuong, Quyết định 65/QĐ-TTg, UBND and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s